Mohou obsahovat vzácné obrazové informace a z různých důvodů stojí za to je  převést do digtální podoby.
Někdy je to záchrana na poslední chvíli, před definitivní zkázou.
ukázky digitalizovaných negativů na skleněných deskách 13x18 cm
torzo skleněné desky 13x18
- počátek 20. stol. Zřejmě jedna z nejstarších podobizen vyfocené osoby. (Sochařka Karla Vobišová.) Proto i pouhá část negativu má svou hodnotu.
skleněná deska 13x18
- počátek 20. stol.
skleněná deska 13x18 s patrnou a záměrně zachovanou neumělou retuší
- 1936
Skleněné negativy

Kinofilm  
      
Vrátit "život" poškozeným fotografiím je někdy malý zázrak
Prvním krokem je sestavení  toho, co ze skleněné desky zbylo a následuje trpělivá práce při retušování. Cílem není "předstírat", že nejde o starou fotografii, ale vrátit obrázku nový život. Proto zcela chybějící větší části s respektem k originálu uměle nedoplňuji.

restaurovani negativu - original
restaurovani skleněného negativu restaurovani skleněného negativu
digitalizace digitalizace
digitalizace digitalizace
restaurovani restaurovani
Digitální
restaurování